VIDEO: Vaata, milline näeb välja Lae End programmis osalenud õpetaja kaasahaarav füüsikapraktikum

Vaata videost, kuidas Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Daniel Kaasik viib läbi 9. klassi füüsika praktikumitundi ja mida arvavad õpilased füüsikaõppest. Daniel Kaasik oli üks kümnest füüsikaõpetajast, kes osales eelmisel aastal Lae End füüsikaõpetajate programmis.

Füüsikaõpetaja Daniel Kaasik soovitab teistelgi õpetajatel programmis osaleda, kuna see aitab tunde praktilisemaks teha. „Soovitan Lae End programmi õpetajatele. See väljakutse võib tunduda alguses natuke suur ajapaigutus, aga see on seda väärt, see on hoopis mängulisem ning silmaringi avardavam, kui esialgu arvata võib. Mina sain tutvuda teiste füüsikaõpetajatega üle Eesti ja sain katsetada uuemaid õppevahendeid. Tänu sellele on tänaseks mul mitmeid uusi praktilisi töid õpilastele,“ ütles Kaasik.

Inspireerivaid ja särtsakaid põhikooli füüsikaõpetajaid saab programmi üles anda 25. maini veebilehel laeend.ee. Õpetajaid saavad nomineerida nii õpilased, vilistlased, kolleegid kui ka haridusjuhid. Programmi korraldajad julgustavad üles seadma õpetajaid ka venekeelsetest koolidest, et toetada neid eestikeelsele haridusele üleminekul.

“Kutsun kõiki märkama ja soovitama õpetajaid Lae End programmi, sest just tublidest füüsikaõpetajatest ja inspireerivatest füüsikatundidest sõltub meie inseneride järelkasv, kes hoogustavad Eesti majandusarengut ja rohepööret,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Kõikide nomineeritud ja kandideerimisvideo esitanud õpetajate seast valitakse juuli alguseks välja kümme õpetajat, kes saavad osaleda tasuta koolitussarjas, kus tulevad käsitlemisele efektiivsed õppemeetodid füüsika õpetamisele ning tutvustatakse füüsika õppekava uuendusi. Lisaks saavad õpetajad omavahel kogemusi vahetada mitmekesise ja huvitava füüsikatunni ettevalmistamisest, võtta osa õppekäikudest ettevõtetesse, et vaadata inseneriameti praktilisi näiteid ja täiendad esinemise oskusi.

Koolitusprogrammi lõpetamisel pälvivad osalejad õpetajate 2023. aasta keskmise palga suuruse preemia ja uuenduslikud Praktikali füüsikaõppe komplektid oma koolis kasutamiseks.

Ettevõtted ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon ja Metrosert lõid koostöös haridusmaastiku eestvedajatega füüsikaõpetajatele suunatud programmi “Lae end”, et viia kaasaegsem õppekogemus kättesaadavaks kõigile füüsikat õppivatele põhikoolilastele üle Eesti. Programmi partneriteks on Eesti Füüsika Selts, Praktikal ja Videoõps.

Värskelt avaldatud OSKA haridus- ja teadusraport toob välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu 2/3 inseneridest. Eestis on ligikaudu 490 kooli, millest hinnanguliselt pooltes puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja. OSKA raporti kohaselt on Eesti koolides iga neljas füüsikaõpetaja üle 60 aasta vana. Uuringud näitavad, et 76% õpetajatest ei tunne end ühiskonnas väärtustatuna. See peegeldub ka õpilaste tagasisides – 46% õpilastest nendib, et õpetaja ei õpeta oma ainet huvitavalt.