Populaarne füüsikaõpetajate programm „Lae end“ alustab teist aastaringi  

Füüsikaõpetajate tunnustamisele ja reaalainete populariseerimisele suunatud haridusprogramm „Lae end“ jätkab teist aastaringi ning kaasab tegevusse uusi ettevõtteid ja õpetajaid.

Tähtsad majandusvaldkonnad nagu energeetika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, pangandus, ehitus ja tööstus ei saa toimida, kui pole vastava haridusega noorte pealekasvu. Insenerideta on võimatu saavutada kliimamuutuste leevendamiseks seatud eesmärke. OSKA haridus- ja teadusraport on toonud välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu kaks kolmandikku inseneridest. Ligi pooltes Eesti koolides puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja ning tehnika, tootmise, tehnoloogia ja ehituse õppekavadel on vastuvõetute osakaal langenud 25 protsendi võrra. 

Kuus Eesti ettevõtet ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Metrosert ja Nordecon töötasid eelmisel aastal välja füüsikaõpet toetava programmi „Lae end“, et populariseerida reaalaineid, tunnustada õpetaja ametit ning muuta füüsikatunnid kaasahaaravamaks. Teisipäeval anti avalöök programmi teisele aastaringile ning kooliperede ja õpilaste abil hakatakse kaasama uusi inspireerivaid füüsikaõpetajaid.

„Ilma füüsikata ei saa me lahendada suuri väljakutseid. Uuringud näitavad, et huvi füüsika vastu saab alguse just põhikoolis. Iga teine noor otsustab aga põhikooli lõpuks, et ei taha end reaalainetega siduda. Inseneeria juurde juhatab noori inspireeriv füüsikaõpetaja, kes teeb oma tööd kirega. Me jätkame füüsikaõppe toetamist ka 2023. aastal,” ütles Eesti tööandjate keskliidu haridusgrupi juht ja Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. 

Programmi „Lae end“ esitati mullu koguni 134 õpetajat üle Eesti, kellest 10 said programmis osaleda. Kõige aktiivsemad õpetajate nomineerijad olid õpilased ise. 

Programmis osalenud Nissi põhikooli füüsikaõpetaja Ruth Rumaski sõnul on täna kaks peamist murekohta füüsikaõpetajate puudus ja õppeaine õpilastele huvitavaks tegemine. “Meil on puudu füüsikaõpetajatest, koormus on väga suur. Lisaks on õpetajatel raskusi õppeaine lihtsaks tegemisega, kuna nad ei oska end panna õpilase tasandile,” ütles õpetaja, kellele andis programmis osalemine eelkõige enesekindlust. “Kõige väärtuslikum on uued tutvused ja mõttevahetus teiste õpetajatega. See andis meile kindlustunnet, et ajame õiget asja,” ütles Rumask. 

„Lae end“ programmi eesmärk on viia parim füüsika õppekogemus kõikidesse Eesti põhikoolidesse. Koostöös partneritega Videoõpsist, Praktikalist ja Eesti Füüsika Seltsist loodi aasta lõpuks ligi 10 000 vaatamist kogunud 20 füüsikateemalist õppevideot ning koolitussari füüsikaõpetajatele. Samuti toetas programm Praktikali füüsikaõppe vahendite välja töötamist, mida kasutavad enam kui 6 000 õpilast 100 koolis. 

Tublisid füüsikaõpetajaid saab esitada programmi aprillist maini. Seejärel valitakse nomineeritud õpetajate seast välja vähemalt kümme õpetajat, kes saavad tasuta osaleda Eesti Füüsika Seltsi poolt loodud koolitussarjas, tasuta Praktikali välja töötatud õppekogumid füüsikatundiseks ja rahalise preemia, mis on võrdne õpetaja ühe kuu keskmise palgaga. Sel aastal luuakse järgmised 20 õppevideot, mis eelmiste videotega kokku katavad aasta lõpuks terve põhikooli füüsikakursuse. 

“Uuel aastal soovime oma mõjuringi laiendada, et reaalainete õppimine noortele veelgi inspireerivamaks muuta. Kutsun programmiga kaasa uusi toetajaid, et jõuaksime nii rohkemate õpetajate ja õpilasteni. Koos suudame rohkem!” lisas Sutter. 

Haridusprogrammi „Lae end“ teist aastaringi tutvustati teisipäeval, 31. jaanuaril Energia Avastuskeskuses. Programmi 2022. aasta programmi tulemusi ning 2023. aasta eesmärke tutvustas Eesti Energia juht Hando Sutter ning reaalainete õpetajate väljakutsete teemal arutlesid vestlusringis Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm, Metroserdi tegevjuht ja teadlane Aigar Vaigu ning füüsikaõpetajad Oleg Shvaikovsky ja Ruth Rumask. 

Fotod teise aastaringi avamissündmusest: Lae end füüsikaõpetajate programmi teine ring 31.01.2023